26

Tuesday, May

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Spadek ciśnienia jest niedostateczny
 /  / Spadek ciśnienia jest niedostateczny
Spadek ciśnienia jest niedostateczny

Spadek ciśnienia jest niedostateczny

Spadek ciśnienia jest niedostateczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

– 5.2, 5.3. Jeżeli kilkudniowe stosowanie leku nie wywołuje zamierzonego spadku ciśnienia tętniczego, należy dawkę leku zwiększyć do poziomu górnej dawki leczniczej (upewniając się uprzednio, że chory podporządkowuje się zaleceniom dietetycznym i farmakologicznym).

Jeżeli pomimo takiego postępowania spadek ciśnienia jest niedostateczny, należy przejść do terapii dwoma lekami przeciwnadciśnieniowymi (p. tab. 5.3). Leczenie to polega na równoczesnym stosowaniu leku moczopędnego z lekiem (3-adrenolitycznym lub antagonistą wapnia, lub inhibitorem enzymu konwer-tującego, lub lekiem a-adrenolitycznym. Jeżeli pomimo podawania diuretyku i maksymalnie dopuszczalnych dawek drugiego leku nie uzyskuje się zamierzone-go spadku ciśnienia tętniczego, należy rozpocząć alternatywne leczenie dwoma lekami przeciwnadciśnieniowymi. Polega ono na równoczesnym stosowaniu an- tagonisty wapnia z lekiem P-adrenolitycznym lub inhibitorami enzymu konwer-tującego angiotensynę (tab. 5.3). Przechodzenie na alternatywne leczenie dwoma lekami nie powinno mieć miejsca przed upływem 2 tygodni stosowania diuretyku z jednym z ww. leków.

About the author:

Related posts