26

Tuesday, May

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Przewlekły alkoholizm
 /  / Przewlekły alkoholizm
Przewlekły alkoholizm

Przewlekły alkoholizm

Przewlekły alkoholizm
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

– 10 j. U chorej na cukrzycę po cięciu cesarskim występuje zwykle obniżone zapotrzebowanie na insulinę116. Chirurgiczne leczenie hiperinsulinizmu. Gdy planowane jest usunięcie guza, należy w okresie przedoperacyjnym zapewnić odpowiedni dowóz glukozy. Podczas operacji przez cewnik wprowadzony do dużej żyły przetacza się 25% roztwór glukozy117.

Przewlekły alkoholizm. Powoduje on uszkodzenie wątroby. Marskość wątroby może przebiegać z towarzyszącą hiperwentylacją i niepełnym natlenieniem krwi tętniczej to ostatnie jest wynikiem przecieku krwi z żył okołoprzełykowych i śródpiersiowych do żył płucnych. Występuje też zwiększony przepływ obwodowy i rozszerzenie naczyń, co może powodować przerost serca. Może też dojść do miokardiopatii i niewydolności prawokomorowej.

Anestezja. Nie należy odstawiać alkoholu. Korzystnymi środkami uspokajającymi są diazepam i chlordiazepoksyd. Dobra jest analgezja przewodowa, lecz związany z nią spadek ciśnienia może uszkadzać chorą wątrobę. Cyklopropan i halotan zmniejszają przepływ wątrobowy, pierwszy – powodując rozkurcz naczyń, a drugi – przez spadek ciśnienia. Może występować zmniejszona tolerancja na sukcynylocholinę i oporność na d-tubokurarynę. Przyczyną jest spadek poziomu cholinesterazy we krwi i zmniejszona zdolność wiązania z białkami, co wynika z podwyższenia poziomu gamma-globulin. W ostrym alkoholizmie organizm chorego źle znosi przebieg wstrząsu i urazu, przypuszczalnie wskutek rozszerzenia naczyń.

Zapobiegając objawom abstynencji można podawać dożylnie 8-10% alkohol w 500 ml roztworu fizjologicznego w ciągu kilku godzin118. Otyłość. Jest zwykle wynikiem nadmiernego jedzenia i chyba najczęstszym obciążeniem wśród chorych wymagających operacji. Stwarza ona poważne utrudnienie zarówno dla chirurga, jak i anestezjologa.

About the author:

Related posts