26

Tuesday, May

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Nanoguard shampoo
 / Nanoguard shampoo
 • Przewlekły alkoholizm

  Przewlekły alkoholizm

  10 j. U chorej na cukrzycę po cięciu cesarskim występuje zwykle obniżone zapotrzebowanie na insulinę116. Chirurgiczne leczenie hiperinsulinizmu. Gdy planowane jest usunięcie guza, należy w okresie przedoperacyjnym zapewnić odpowiedni dowóz glukozy. Podczas operacji przez cewnik wprowadzony do dużej żyły przetacza się 25% roztwór glukozy117. Przewlekły alkoholizm. Powoduje on uszkodzenie
 • PRZEPUKLINY PACHWINOWE ZEŚLIZGOWE

  PRZEPUKLINY PACHWINOWE ZEŚLIZGOWE

  Przepuklina pachwinowa ześlizgowa jest to stan, w którym pęcherz moczowy łub pozaotrzewnowa część jelita ślepego zsuwa się ku dołowi wzdłuż przyśrodkowej ściany worka przepukliny. Wpuldający się narząd nie jest pokryty otrzewną, a rozpoznanie utrudnia tłuszcz przyotrzewnowy, otaczający pęcherz moczowy w pobliżu wewnętrznego ujścia kanału pachwinowego. Pociąganie tworu uznanego mylnie za
 • Przepukliny okołoprzełykowe

  Przepukliny okołoprzełykowe

  Zależnie od rozmiarów przepukliny wślizgowe dzielą się na przepukliny: 1) z przemieszczeniem mniej niż 1/3 żołądka do klatki piersiowej, 2) z przemieszczeniem więcej niż ł/3 żołądka do klatki piersiowej, -3) z przemieszczeniem prawie całkowitym żołądka do klatki piersiowej i jego odwróceniem. Waterston przedstawił 12 postaci przepuklin wślizgowych, spośród których najczęściej
 • PRZEPUKLINY BOCZNE BRZUCHA

  PRZEPUKLINY BOCZNE BRZUCHA

  Przepukliny boczne brzucha są wadą rozwojową, która polega na całkowitym lub częściowym wrodzonym braku mięśni powłoki brzusznej. Niedorozwój dotyczy przeważnie mięśni skośnych: zewnętrznych i wewnętrznych, rzadziej poprzecznego, prostego i czworobocznego lędźwi. Czynnik teratogenny, który zaburza rozwój mięśni szkieletowych, może jednocześnie uszkodzić mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i układu moczowego. Wada ujawnia
 • PRZEPUKLINA PACHWINOWA

  PRZEPUKLINA PACHWINOWA

  Przemieszczenie trzew poza jamę otrzewnej, przez nie zarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej, przebiegający wzdłuż kanału pachwinowego, nosi nazwę przepukliny pachwinowej. Obecność wyrostka pochwowego otrzewnej w kanale pachwinowym jest uwarunkowana zstąpieniem jądra w okresie życia płodowego. Przed urodzeniem dziecka wyrostek pochwowy otrzewnej zarasta. Część obwodowa stanowi osłonki jądra. Część bliższa zamyka się
 • Ostra niewydolność oddechowa

  Ostra niewydolność oddechowa

  (Patrz także artykuły przeglądowe: Barrie H., Lancet, 1963, 1, 650 Cockburn F., Br. J. Anaesth., 1971, 43, 886 Stoneman M. E. R. i Orme F. L., Proc. R. Soc. Med., 1970, 63, 485). Ostra niewydolność oddechowa (RDS – respiratory distress syndrome)220. Idiopatycz- na ostra niewydolność oddechowa noworodków jest najczęstszą przyczyną