26

Tuesday, May

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Nanoguard a
 / Nanoguard a
 • Przepuklinę trzeba różnicować z wodniakiem

  Przepuklinę trzeba różnicować z wodniakiem

  U dzieci, które przekroczyły 1 r.ż. badanie przeprowadza się w pozycji stojącej. Łatwiej wówczas wykryć dyskretny obrzęk tkanek miękkich oraz miękki, sprężynujący guz, zmieniający kształt. U chłopców oprócz wymienionej zmiany wyczuwa się gonadę. Z chwilą gdy zawartość przepukliny cofa się do jamy brzusznej, na wysokości zewnętrznego ujścia kanału pachwinowego wyczuwa
 • PRZEPUKLINA SZNURA PĘPOWINOWEGO

  PRZEPUKLINA SZNURA PĘPOWINOWEGO

  Przepuklina sznura pępowinowego powstaje w 4-6jmiesiącu życia płodowego w wyniku niecałkowitego zamknięcia się zewnętrznej jamy ciała zarodka. Są to zwykle przepukliny mniejszych rozmiarów, pokryte otrzewną i workiem owodniowym sznura pępowiny, którego zakończenie znajduje się na szczycie guza przepuklinowego. Ubytek nie przekracza 4 cm. W worku znajdują się tylko jelita cienkie.
 • PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA

  PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA

  PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA Przepuklina pępowinowa powstaje w 4-6 tygodniu życia płodowego. Trzewa są częściowo przemieszczone poza jamę brzuszną poprzez szerokie wrota zmienionego pierścienia^pępkowego. Są one pokryte workiem owodniowym, a pępowina jest umieszczona na szczycie kopuły guza lub na jego bocznej powierzchni. Przerwanie worka owodniowego powoduje wypadnięcie trzew (omphalocele rupłum). Stan taki
 • Premedykacja

  Premedykacja

  Premedykacja. Wielu autorów wzbrania się przed podawaniem jakichkolwiek środków uspokająjących i stosuje tylko atropinę. Doustnie podawana jest koloidalna zawiesina trójkrzemianu magnezu w ilości 15 ml. Anestezja. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki dla zapobieżenia zachłyśnięciu treścią żołądkową (p. str. 416). Popularna jest metoda, polegająca na użyciu tlenu, tio- pentalu, sukcynylocholiny, uszczelnionej rurki,
 • Postępowanie zachowawcze

  Postępowanie zachowawcze

  Leczenie. Postępowanie zachowawcze. Wskazaniem do leczenia zachowawczego są duże przepukliny pępowinowe, o wymiarach wrót przekraczających 5 cm średnicy, pokryte nie uszkodzonym workiem owodniowym. Decyzję takiego postępowania można podjąć u noworodków w bardzo złym stanie, obciążonych innymi wadami, u dzieci z masą ciała poniżej 2000-2500 g, ale u których nie stwierdza
 • OPIEKA POOPERACYJNA

  OPIEKA POOPERACYJNA

  W badaniu porównującym trzy metody anestezji – eter dwuetylowy, d-tubokuraryna i analgezja zewnątrzoponowa (wszystkie wspomagane podawaniem podtlenku azotu i tlenu), które zastosowano w grupach chorych z maksymalnym przepływem wydechowym poniżej 75 l/min, nie stwierdzono istotnych różnic w stanie chorych w okresie pooperacyjnym125. OPIEKA POOPERACYJNA. Może zajść potrzeba podawania tlenu lub