26

Tuesday, May

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego
 /  / Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego
Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego

Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego

Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niewystąpienie spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego, mimo użycia powyższych sposobów postępowania, najczęściej jest spowodowane przyjmowaniem przez chorego nadmiernej ilości Na+ w diecie. Jeśli pomimo ograniczenia zawartości Na+ w diecie oraz intensywnego leczenia farmakologicznego, nie uzyskuje się spodziewanego spadku ciśnienia tętniczego, to należy przypuszczać, że ma ono charakter złośliwy. Rozpoznanie takie uzasadnia obecność cech encefalopatii nadciśnieniowej, retinopatii 111° i IV°, szybko postępującej niewydolności wydalniczej nerek oraz niewydolności krążenia. Za takim rozpoznaniem przemawia również duża aktywność reninowa w osoczu. Brak skutku leczniczego po intensywnym leczeniu przeciwnadciśnieniowym oraz obecność cech nadciśnienia złośliwego może być wskazaniem do wykonania nefrektomii chirurgicznej lub farmakologicznej (wstrzyknięcie żelatyny do tętnic nerkowych).

Nadciśnienie nerkowopochodne przy GFR wynoszącym 5-30 ml/min. Leczenie to różni się od leczenia stosowanego u chorych z GFR ponad 30 ml/min tylko rodzajem diuretyku. U chorych ze znacznie ograniczo-nym przesączaniem kłębuszkowym należy stosować diuretyki pętlowe (w tym głównie furosemid) lub metolazon, pozostałe bowiem leki moczopędne są nieskuteczne. Poszczególne stopnie leczenia przeciwnadciśnieniowego u tych chorych nie różnią się poza tym od podanych dla chorych z GFR ponad 30 ml/min.

Nadciśnienie u chorych z GFR poniżej 5 ml/min lub u chorych dializowanych. U nie dializowanych chorych wykazujących GFR poniżej

– 5 ml/min nie należy najlepiej stosować żadnego farmakologicznego leczenia przeciwnadciśnieniowego, każdy bowiem spadek ciśnienia tętniczego wywołuje raptowne pogorszenie istniejącej niewydolności wydalniczej nerek.

About the author:

Related posts