03

Friday, April

Nanoguard a szampon polska - cena anty dht

Napęd oddechowy
 /  / Napęd oddechowy
Napęd oddechowy

Napęd oddechowy

Napęd oddechowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

-3. Napęd oddechowy jest zależny od przewlekłej hipoksji (poprzez kłębki «szyjne i aortalne). Jest on osłabiony, gdy chory oddycha mieszaniną bogatą w tlen podczas anestezji lub w okresie pooperacyjnym. Różowy kolor skóry spowodowany hiperokse- mią może maskować hipowentylację, tak że podstępnie może wystąpić śpiączka hiper- kapniczna.

-4. Nadmierna wrażliwość na leki, jak opioidy i barbiturany, powodująca depresję oddechową. 5. Podczas prowadzenia oddechu kontrolowanego może wystąpić utrudnienie inflacji płuc, zmuszające do stosowania wysokiego ciśnienia z jego niekorzystnym wpływem na krążenie, oraz ograniczenie skoku sprężystego klatki piersiowej przywracającego jej pozycję wydechową upośledza to wydech.

-6. Chory może być zaadaptowany do względnie wysokiego PcOj. Anestezja prowadzi do zaburzeń stosunku wentylacji do perfuzji, co objawia się klinicznie jako hipoksemia i podwyższony gradient pęcherzykowo-włośniczkowy121.

About the author:

Related posts